VIJESTI
03.04.2018 u 20:24

Što se dogovorilo s Excelsa nekretninama za koncesiju žičare?

Na dnevnom redu 10. sjednice Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 9. travnja naći će se i Prijedlog odluke o dodijeli koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, zračnog prostora kojim prolazi trasa žičare, društvu Excelsa nekretnine d.d. U prijedlogu odluke stoji da se koncesija daje na rok od 50 godina, a koncesionar će plaćati fiksni i varijabilni dio koncesije. 


komentara  21

Na temelju zahtjeva društva Excelsa nekretnine Grad Dubrovnik dodjeljuje koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra. Koncesija se odnosi na korištenje zračnog prostora kojim prolazi trasa žičare, u svrhu obavljanja isključivo komercijalne djelatnosti, bez obaveze pružanja javne usluge. Odnosi se na pravo koncesionara na držanje pet čeličnih kabela na trasi žičare, pri čemu su dva nosiva, dva su vučni kabeli, dok je jedan tehnički, te na prometovanje kabina trasom žičare.

Koncesija se dodijeljuje na rok od 50 godina,a rok se računa od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno stupanja na snagu ugovora. Tijekom trajanja koncesije koncesionar je dužan ispunjavati sve zakonske propise koji se odnose na žičare za prijevoz osoba.

Što se tiče samih novčanih davanja prema Gradu Dubrovniku, koncesionar je dužan  plaćati naknadu koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio koncesije za vrijeme trajanja cijelog ugovora odgovarat će današnjoj realnoj vrijednosti  iznosa od tisuću kuna mjesečno, odnosno 12 tisuća kuna godišnje, dok se varijabilni dio određuje u visini od 15 posto ostvarenih prihoda od prodaje karata za vožnju žičarom, to jest bruto prihoda ostvarenih od prodaje karata umanjenih za PDV. Obračun tog varijabilnog dijela će se mjesečno utvrđivati na osnovu izvještaja koncesionara o ostvarenih prihodima prodaje karata za prethodni mjesec, koje do osmog u mjesecu mora predati Gradu Dubrovniku. Konačni iznos varijabilnog dijela naknade će se utvrđivati po obračunu godišnjeg prihoda od prodaje karata koji će biti prezentirani od strane koncesionara do najkasnije 30. travnja tekuće godine za prethodnu. Koncesionar je dužan platiti eventualnu razliku koncesijske naknade po obračunu godišnjeg prihoda najkasnije do 15. svibnja tekuće godine.
Koncesionar se isto tako obvezao da će građanima koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika omogućiti prijevoz žičarom po posebnoj cijeni dvosmjerne karte u iznosu od 15 kuna, uz predočenje osobne iskaznice, pri čemu odrasla osoba može povesti sa sobom dvoje djece starosti do 12 godine. Koncesionar se također obvezao da cijena mjesečne karte za najviše 160 stanovnika naselja Bosanka, za cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora, neće iznositi više od 60 kuna mjesečno.

U samom ugovoru prihvaćena je i klauzula o eventualnom smanjenju iznosa varijabilnog dijela naknade. Naime, ako zbog poremećaja na turističkom tržištu godišnji prihod koncesionara od prodaje karata , to jest bruto prihod ostvaren od prodaje karata za vožnju žičarom umanjen za PDV padne za više od 50 posto u odnosu na prosječne prihode od prodaje karata u tri prethodne godine, za tu godinu će se utvrditi varijabilna naknada od 10 posto ostvarenih prihoda.

Zanimljivo je i da Grad Dubrovnik kao davatelj koncesije obvezao da će podatke o prihodu kojeg je koncesionar ostvario od prodanih karata za vožnju žičarom ili podatke o iznosu varijabilnog dijela koncesijske naknade u nekom ili nekim mjesecima čuvati privremeno kao poslovnu tajnu, najranije do  isteka mjesec od završetka kvartala u kojem se odnosni mjesec ili mjeseci nalaze, osim za zadnja tri mjeseca u godinu. Ti podaci po ovom ugovoru trebaju ostati tajni do isteka veljače iduće godine. 

U obrazloženju  ovakve odluke stoji  da se radi o jedinstvenom infrastrukturnom projektu u Republici Hrvatskoj te je stoga nemoguće koristiti se određenim, usporednim podacima koji bi predstavljali svojevrsne smjernice u donošenju odluke o visini koncesijske naknade i trajanju koncesije. Ponuđeni fiksni dio koncesijske naknade od tisuću kuna predstavlja relativno nizak iznos, ali Grad Dubrovnik isti prihvaća iz razloga da se ne bi pretjerano opteretilo poslovanje koncesionara u razdobljima izvan turističke sezone, dok će se veći dio koncesijske naknade namirivati iz varijabilnog dijela. S druge strane, varijabilni dio koncesijske naknade u iznosu od 15 posto od ostvarenih prihoda od prodaje karata predstavlja prema javno dostupnim podacima. najveću stopu varijabilne koncesijske naknade na području Republike Hrvatske , a plaćane iste ne opterećuje poslovanje niti na bilo koji drugi način ne ugrožava likvidnost koncesionara. 


dubrovniknet team

KOMENTARI / Komentiraj
   
   

Dubrovnik-Ljilja 04.04.18 u 11:44
Dugogodisnja trakavica. Koliko se samo tu novca izgubilo.

prethodna / 1 / 2 / 3 / sljedeća
Filtriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Mali oglasi

PREDAJTE OGLAS   SVI OGLASI

Komentari


Kolumne 

dubrovniktv.net


infocentar


durote


facebook  twitter  YouTube  YouTube
  
       

/ Registracija