VIJESTI
21.06.2019 u 20:17

PONIŠTENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA: izgradnja zgrada ispod Puta Iva Vojnovića vraćena na početak

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je poništilo građevinsku dozvolu koju je nadležni upravni odjel u Gradu Dubrovniku 1. veljače 2019. izdao za projekt izgradnje stambeno-poslovnih zgrada ispod Puta Iva Vojnovića. O toj gradnji smo već pisali prije nekoliko mjeseci. Na građevinsku dozvolu investitora TIM-PROJEKT d.o.o. iz Dubrovnika žalila se nekolicina građana. Ministarstvo je uvažilo njihove primjedbe, poništilo građevinsku dozvolu i vratilo je gradskom upravnom odjelu na ponovno rješavanje. 


komentara  0

Nakon što je Upravni odjel za izdavanje građevinskih dozvola Grada Dubrovnika odbio uvažiti primjedbe građana na izdanu građevinsku dozvolu, tužitelji su se obratili Ministarstvu graditeljstva. Ono je pozitivno odgovorilo na njihove prigovore. Investitor Tim projekt d.o.o. iz Dubrovnika je zatražio građevinsku dozvolu za izgradnju jedne samostojeće te dvojne poslovno-stambene zgrade, na dvjema česticama zemljišta ispod Puta Iva Vojnovića. Prema građevinskoj dozvoli koju mu je izdao dubrovački nadležni upravni odjel, te su zgrade, objašnjavaju nam kao laicima, trebate biti poprilično izdignute iznad razine puta, odnosno, još zornije: zgrada Magelliana je podignuta dva kata iznad prometnice, a ove su zgrade bile projektirane dvostruko visočije, s 4 kata su se trebale podići iznad nivoa ceste.

Nakon što smo u posjed dobili rješenje Ministarstva graditeljstva kojim je poništena građevinska dozvola dubrovačkog upravnog odjela, zatražili smo mišljenje Društva arhitekata Dubrovnik. 

- Društvo arhitekata Dubrovnik u posljednje vrijeme kontinuirano zaprima pritužbe naših sugrađana, koji gubeći povjerenje u nadležne institucije traže stručnu pomoć, osobito u slučajevima u kojima postoje osnovane sumnje na gradnju protivnu odredbama zakona i važeće prostorno-planske dokumentacije. Premda uistinu nastojimo svima odgovoriti, još jednom moramo naglasiti kako Društvo nema mehanizme kojima bi na određene pojavnosti moglo utjecati, osim što o istima može javno upozoravati, što uostalom godinama već i čini.

O GRADNJI ISPOD VOJNOVIĆA

- Nastavno na dokumentaciju koju ste nam dostavili na uvid i zatražili naše mišljenje, ovim putem želimo istaknuti kako obrazloženje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja predstavlja svojevrsni presedan jer se sada s pravom može postaviti pitanje koliko je građevinskih dozvola ranije već izdano, a objekata izgrađeno na temelju neusklađenosti važeće prostorno-planske dokumentacije sa zakonskim odredbama.

POJAŠNJENJE

- S druge strane želimo upozoriti na Odredba članka 59. GUP-a koja kaže kako je obvezno čuvati prirodnu konfiguraciju terena građevinske čestice tako da se iskopi izvode samo radi gradnje ukopanih i dijelom ukopanih etaža i temelja, dok se kosi teren uređuje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zatečenom nagibu, redovito se izigrava, a teren se proizvoljno mijenja kako bi se postigla izgrađenost veća od dopuštene. Takve promjene nerijetko za svrhu imaju postići maksimalnu katnost u predmetnoj zoni, odnosno povećanje ukupne bruto površine, što redovito rezultira volumenima potpuno neprimjerenima zatečenom kontekstu. U prilog tome ide i neusklađenost prostornog plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o načinu izračuna građevinske bruto površine u pogledu načina obračuna podrumskog prostora (garaže) u ukupnoj površini. Kada se tome pribroji i izigravanje članka 58. GUP-a koji propisuje zaštitu visokovrijednog zelenila, ne iznenađuje sveukupno stanje u prostoru grada, ubrzani gubitak zelenih površina i šokantna izgradnja kakvoj u posljednje vrijeme sve više i više svjedočimo - stoji u odgovorima iz Društva arhitekata Dubrovnik.

UMJESTO ZAKLJUČKA

Svjedoci smo drastičnih graditeljskih intervencija u prostor užeg i šireg gradskog središta, mijenjaju se  vizure i urbanistička slika grada, a građani do trenutka kada započne gradnja, nemaju zapravo pojma što će i koliko niknuti na pojedinim lokacijama ili u njihovom susjedstvu. Kada jedanput gradnja krene, ukoliko i žele reagirati, građani ulaze u arenu „borbe s vjetrenjačama“, stoga je ovaj primjer poništenje građevinske dozvole motiv koji može potaknuti građane da ne trebaju unaprijed odustati od traženja odgovora i preispitivanja dokumenata koji se uglavnom u javnosti prezentiraju kao nedodirljive "svete krave". Koliko je postojeći GUP manjkav, izjasnili su se i očitovali dosad i građani i predstavnici svih političkih opcija u gradu, a onda se dogodi da se i takav, manjkav i štetan, ne poštuje, i izigrava. 


L.Crnčević

KOMENTARI / Komentiraj
   
Članak još nema komentara. Napišite svoje mišljenje!
Filtriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Mali oglasi

PREDAJTE OGLAS   SVI OGLASI

Komentari


Kolumne 

dubrovniktv.net


infocentar


durote


facebook  twitter  YouTube  YouTube
  
       

/ Registracija