VIJESTI
09.11.2018 u 12:02

IZ MINUTE U MINUTU: 17. sjednica Gradskog vijeća završila iznenađujućim potezom Mata Frankovića

Na 17. sjednici Gradskog vijeća prisutan je trenutno 21 od 25 vijećnika. Odsutni su: Mario Bekić (HDZ), Miho Obradović (HNS), Ivana Šepak (DUSTRA) i Dolores Lujić, nezavisna. Uz već najavljenih 40 točaka, predsjednik Marko Potrebica predložio je još jednu dodatnu točku, o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada,a Ljubo Nikolić (SJG) i ovog je puta predložio točku Raskida ugovora o koncesiji za tvrđavu Imperijal s tvrtkom Razvoj Golf. Željko Raguž (DUSTRA) predložio je skidanje točke Vijećnička pitanja s današnjeg Dnevnog reda te je preložio da se ograniče vremenski "pitanja", ali je onda povukao prijedlog. Točka o prodaji je prihvaćena, a ona o Raskidu ugovora nije. Slijede Vijećnička pitanja.komentara  0
   

Gradonačelnik: "Svoju karijeru sigurno ne bi zaprljao radi 700 kvadrata zemljišta. Sve smo vam dostavili u materijalima. To je pomoćna cesta za ići u bolnicu, a sada ovom cestom samo idu oni koji gore poviše žive." Bogdanović: "Razočarao sam se kako nam se pokušava podmetnuti. U Gradu gdje više ne postoji širenje koridora sada ovdje kažemo da je ovo uredu. Pogodujemo privatnom investitoru na štetu javnog interesa Grada Dubrovnika." Gradonačelnik: "Ovdje je lokacijska dozvola buduće ceste koja će se izgraditi, sve je jasno, pogledajte trup ceste vidite li da se radi o dvotračnoj cesti, a sada u naravi nije tako. Prodaje se samo preostali dio." Nikolić: "Malo mi je čudno da o ovoj temi raspravljaju kolege iz opozicije, nemojmo da nam bude kao s Uberom." Kristić: "Investitor je već prodao stanove, a da nije znao da će kupiti ovu česticu, priča je pošla na stranu privatnog interesa." Gradonačelnik je povukao točku dnevnog reda jer Kristić kaže da je čuo da je investitor prodao već stanove na toj lokaciji. S ovom zadnjom povučenom točkom sjednica je završila.


20:36


Barač: "Javni interes i mogućnost kontrole su najvažniji, imamo nekontroliranu urbanizaciju, ova Uprava zaboravlja tradiciju i javni interes." Gradonačelnik: "Je li itko od vas pogledao ove materijale?" Kristić: "Nije sporno da je čestica iskoristiva, ja želim samo reći kako je tvrtka kupila i zemlju na Petci, koji će vjerojatno zatražiti da se pretvori u građevinsku zonu." Gradonačelnik: "Nemojmo brkati dvije stvari, tu se radi o zaštićenoj zoni i park šumi, a ovdje o građevinskoj zemlji. Nemojmo izvrtati stvari." Kristić odgovara kako je bio jasan u karakteru zemljišta te da vjeruje da će gradonačelnik održati obećano. Bogdanović: "Nije dobro, dovedeni smo u situaciju da provedemo na prvi pogled jednu formalnu proceduru. Od početka je ovo namijenjeno kupcu. Preveslani smo, mi smo ukinuli status javnog puta i omogućili smo PRIMORJE GRADNJI d.o.o. kupnju zemljišta i ništa nije slučajno ovdje.Ovaj komadićak zemlje je dio čestice zemlje koja predstavlja vjerojatno najstariji put između Grada, Lapada i Mihajla. Ovaj komad zemlje omogućuje proširenje puta gdje se mogu omogućiti mimoilaženje dva auta." Gradonačelnik: "Ono što smo danas shvatili je da gospodin Bogdanović ne zna za što glasa."


20:24


O 32. točci Dnevnog reda stav Nikolića je da je protiv te točke. "Povećan je obuhvat UPU-a i postupak se trebao postaviti ispočetka, ponovno radite točkasto i po potrebama investitora, niste mogli ni uvrstiti ovu točku." Potrebica: " Baš mi je žao da ste bili na wc-u kada je bila 32. točka, ovdje je bilo suglasje na toj točci a vas nije bilo, izgleda da vas je baš u tome trenutku stisklo." Nikolić: "ja otvoreno kažem da glasam protiv te točke, pročelnica također zna moje stavove, nemam grižnju savjesti."


20:10


Kristić: "Nisam optužio nikoga da krši zakonske propise nego samo o oportunosti prodaje, čestica je ipak u javnom interesu." Nikolić: "Ne mogu podržati ovu odluku, ako govorimo o prodaji gradske imovine to se treba pretresti sto puta, mi taj materijal dobijemo jučer, nesumnjivo je da je sve legalno. Ova čestica se povezuje u jedno cjelovito građevinsko zemljište, taj čovjek će vjerojatno napraviti stanove, a Grad ima problem s rješavanjem stambenog pitanja za mlade. Ako već traže da kupe to zemljište onda trebamo tražiti da daju 20 stanova za liječnike ili slično." Gradonačelnik: Vi pričate o gradnji stanova a mi smo počeli s gradnjom stanova u Mokošici, Grad upravo radi ono što ste vi rekli, a i ako proda taj vlasnik stanove prodat će ih opet našim sugrađanima."


20:05


Kristić: "Nije istina da je izrađen geodetski elaborat, a i ona graniči s česticama Grada Dubrovnika te je zato važna. Građani ju koriste za parkiranje. Gradonačelnik: "Društvo "HABITAT GEO d.o.o vlasnik Mladen Galinović je izvršio procjenu, ne može procjenitelj zemljišta razmišljati što bi bilo kada bi se prodala i ona do i neka druga blizu čestica, mi samo imamo interes onoga tko to želi kupiti." Barač: "Koliko je ovdje licemjerna rasprava." Gradonačelnik je kazao Baraču kako ne mora za njega glasati ako ne želi, te je dodao kako se može iz ove čestice dobiti dva milijuna kuna koje će se dalje uložiti. 


19:57


Kristić neće podržati zadnju točku Dnevnog reda prodaje parcele u blizini Opće bolnice u Janjinskoj ulici koja bi trebala ići na javni natječaj po početnoj cijeni od dva milijuna kuna. Kristić: "Građevinska čestica neposredno graniči s česticom legitimnog podnositelja zahtjeva, ovo je jedan samo dio čestice koji nije utvrđen geodetskim elaboratom, trebao je Grad provesti elaborat i kao takvu je ponudio kupcu. Čestica je građevinska stambeno - poslovne namjene, ako je investitor moguće je da se to sve pretoči u kupoprodajne stanove. Tu parkiraju brojni građani na toj čestici, ljudi nemjau tamo gdje parkirati. Za mene se prema toj čestici odnosi kao da se prema njoj neće građevinski postupati.Cijene se tamo kreću oko 600 eura, a mi je trebamo prodati za 300 eura.Ispada kao da prodajemo kao kap u moru. Mislim da se s ovim treba malo pričekati." Gradonačelnik je kazao kako se radi o neiskoristivoj površini za Grad Dubrovnik. "Radi se o uskoj parceli, relativnoj maloj, ne možemo na njoj ništa izgraditi, napravili smo geodetski elaborat, jer bez toga se ne može raspisati natječaj. Sve skupa smo napravili. Za kupnju ovoga se ne može samo jedan nego svi zainteresirani, ova tvrtka je zainteresirana zato što je vlasnik do. Mi imamo zemlju blizu te i tu ćemo graditi dom umirovljenika", kazao je gradonačelnik i dodao je kako konačni sud donosi procjeniteljstvo vijeća.


19:44


Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinski sud u Dubrovniku .Predloženi su suci porotnici i zahvaljeno im je što su se prihvatili ove funkcije. Predloženi su Slobodan Tošović, Aida Sorajić, Dubravko Marić, Alija Žustra, Zlata Vlahutin, Anđelka Lučin, Višnja Šljuka, Tonći Brbić, Azra Budalica, Luce Serdarević, Dubravka Čačić i Petar Šordić. 


19:31


Jednoglasno su usvojeni svi prjedlozi za članove kulturnih vijeća. Prijedlog rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost - izabrana je Brigita Masle Dražinić., Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Grada Dubrovnika - Žarko Dragojević, Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti - prijedlog izostavljen, Prijedlog rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine - Vicencijo Lupis, Prijedlog rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za knjižnično-izdavačku djelatnost - izabran je Boris Njavro., Prijedlog rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture - Đorđe Obradović.
 


19:31


Jednoglasno usvojen Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za raspisivanje javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika.  Jednoglasno je usvojen i Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za raspisivanje javnog poziva za izbor članova Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika. Jednoglasno usvojen Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika - predložena je Marina Vučković Matić.


19:26


Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika uz 4 glasa protiv većinom glasova usvojen.
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2.2. "Sv. Jakov" jednoglasno usvojen. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ - usvojen. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Vrtovi sunca - uz jedan glas protiv većinom glasova usvojen prijedlog.


19:24


Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik - jednoglasno usvojen. Ubrzan je ritam sjednice. Došlo se do 28. točke - Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Dubrovački muzeji. Kristić: Mislim da treba izmijeniti ustanova malim slovom." Usvojen je prijedlog. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Umjetnička galerija Dubrovnik - jednoglasno usvojen. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik prokomentirao je Bogdanović kazavši kako ravnatelj ovih ustanova može biti bilo tko diplomiran. Uz jedan glas protiv većinom glasova izmijenjen je i statut Domovinskog rata.


19:19


26. točka dnevnog reda je Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2018. Vijećnik Jelčić traži da se na stranici Du Carda dodatno pojasni turistima što mogu dobiti i na koji način te da se unaprijed reklamira Dubrovačka kartica, a slaže se s njezinom cijenom. Doršner: "Trebalo bi razmišljati o izuzeću najposjećenijim muzejima." Potrebica je kazao da bi bilo dobro da se uz materijale za ovu točku dostavila i analitika Dubrovačke kartice. Odgovoreno mu je kako je to ogromna količina podataka, ali i da je posjećeno ustanova u kulturi do 1. studenog oko 76 tisuća. Cjenik Dubrovačke kartice je usvojen jednoglasno.


19:14


Stiglo se do 25. točke dnevnog reda. Radi se o Prijedlogu zaključka o sklapanju II Dodatka Ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području grada Dubrovnika za 2016., 2017., i 2018. godinu. Maro Kristić traži pojašnjenje od pročelnika.zbog razlike u sedam milijuna kuna. Pročelnik Đuro Šutalo je kazao kako se za Petrovo selo moralo pristupiti na drugačiji način. Akt je usvojen jednoglasno.


19:07


Barač smatra kako samo sud može donijeti odluku o legalnosti Ugovora s DPDS-om. Marko Potrebica kazao je kako gradonačelnik nema ovlasti donositi sam odluke i da Vijeće donosi odluke. "Svaka nekretnina koja postaje gradska ostaje našoj djeci. Razlika između nas je ta što Grad vi razdvajate od Društva prijatelja ili Zaklade Blago djelo, a ja njih vidim kado dio grada. Do sad ti ljudi nisu niti jednom presudom optuženi za ništa loše i ne vidim zašto im n bih vjerovao", kazao je Potrebica. Točka je većinom glasova prihvaćena.


19:03


"DPDS kao udruga nije zakonski sposoban kupovati nekretnine. Stoga mislim da je ovaj zaključak samo jedno zaobilaženje zakona na način da Grad uz njihovu pozajmnicu kupuje nekretnin, kojim opet oni upravljaju. Domalo će cijeli Grad biti okićen zastavama DPDS-a", kazao je Barač i upozorio je gradonačelnika kako je podignuta tužba na sudu kako bi se ono što on smatra nezakonitim na sudu takvim dokazalo. Gradnačelnik je odgovorio kako je Državno odvjetništvo zatražili od Grada dokumentaciju. "Ti koji su Vam to pisali, vidjeli smo koliko o tome znaju. Oni neka Vam pišu, a mi ćemo odgovoarati", kazao je gradonačelnik. Barač je kazao kako je ovo zaštita javnog interesa. Franković je kazao kako cjeloviti spis nije pročitao jer ovo nije novi ugovo, nego isti onaj koji je potpisan prije 60 godina. "Ako raskinemo ugovor, koji je pravni slijed, trebamo raspisati javni natječaj za koncesiju, na koji se svak može javiti. Razika je ta što smo Bogdanović i ja imali suglasnost Vijeća za potpisivanje aneksa, a Vlahušić nije.  Ovo su Vam činjenice", kazao je Franković.


18:58


Tri su točke brzinski prihvaćene. Za raspravu se javio Jadran Barač, a vezano za davanje prostora bivše Zagrebačke banke DPDS-u na poluživanje do 2040. godine, a slijedom pozajmice koju je Društvo dalo za kupnju ovog prostora. "Ukoliko se ovaj ugovor potpiše, a hoće, postavlja se pitanje tko upravlja ovim gradom. Gradonačelnik će prekršiti  zakon, jer bez javnog natječaja daje gradski prostor u najam", kazao je Barač. Ljubo Nikolić je kazao kako ne ulazi u pitanje ovog dodatka ugovoru. "Čini mi se da Grad Dubrovnik kupuje nekretnine koje su u interesu DPDS-a. Pitam gradonačelnika što je u interesu Grada, zato ne kupujemo kuće i zadržavamo ljude u Gradu. Molim da u svim daljnim odlukama razmišjate o zadržavanju ljudi u gradu i to onih mladih osoba koje su Gradu potrebne", kazao je Nikolić. Prijedlog je prihvaćen većinom uz dva protiv i tri suzdržana glasa.


18:48


Prijedlog pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika jednoglasno je prihvaćen bez rasprave. Slijedeće četiri točke su imenovanje povjerenstava koja odlučuju o javnim pozivima, koje raspisuje Grad. Dio imenovanih je iz gradske uprave, a dio su stručnjaci iz struka. Točke su prihvaćene.


18:35


Ivan Jelčić (DDS) smatra kako u ovom pravilniku ne stoji kako će snimatelji prikazati javne površine da im ne trebamo određivati što će snimati i kako prikazivati Dubrovnik. Maro Kristić smatra kako je i mišljenje druge strane potrebno. Pravilnik je prihvaćen.


18:27


Pravilnik o snimanju izazvao je raspravu, primjedbe je imala Šimac Bonačić, a na njezina pitanja je odgovarala Jelka Tepšić. I Riki Rossetti pozdravlja pravilnik, ali smatra kako gradonačelnik treba imati mogućnost samostalne odluke. Tepšić je kazala kako je transparentnost bitna. I da povjerenstvo može brzo i jednostavno komunicirati. Gradonačelnik je kazao kako pravilnik definira jasne uvjete, a u cijelu priču su uključen oni koji su sudjelovali u snimanjima u Dubrovniku i oni smatraju da je dobro imati pravilnik. "Ničim ovo neće nekoga otjerati, nego dati jasna pravila igre", rekao je Franković. Željka Raguža zanima koja je uloga tog povjerenstva i on bi da gradonačelnik ima isključivu odgovornost. Ljubo Nikolić je pohvalio pravilnik, ali je kazao kako se prihod od snimanja mora utrošiti namjenski i olakšati građanima koji zbog snimanja trpe. Vido Bogdanović je pohvalio to su materijali došli na mail vijećnicima i što su prihvaćeni njihovi komentari, a zaključio je kako treba odlučiti je li Dubrovnik treba u tim filmovima biti Dubrovnik ili neki drugi i treći ili zamišljeni grad. "Na to pitanje nema odgovora. Ovo smatram osjetljivim pitanjem, kao i vatromet kojim nas svakodnevno bombardiraju. Mislim da je malo birokratizirano i ja bi prepustio veliki dio gradonačelniku", kazao je Bogdanović.


18:16


Zamjenica Tepšić izložila je izmjene sufinanciranja udžbenika za srednjoškolce. Izmjena se odnosi na određivanje roka,za dostavu potrebnih dokumenata za sufinanciranje. Jednoglasno je prihvaćena Odluka. Slijedi točka o Pravilniku o snimanju na javnim površinama. Jelka Tepšić je kazala kako je Pravilnik u Hrvatskoj izuzetan, a napravljen je s ciljem uvođenja reda na javnim površinama i ukoliko bude potrebe da takve incidente sankcionira, a u konačnici i naplate. "U našem je gradu snimano iznimno puno filmova, bio je i ostat će atraktivna filmska lokacija. Radit ćemo transparentno, a pravilnik regulira i one vrste snimanja koje će biti oslobođene plaćanja. Ne bojimo se pogriješiti. Konzultirali smo HAVC i profesionalce. Drago mi je da smo uspjeli izazvati komentare, ali nije lijepo da se netko osobno poziva za nestručnost", kazala je Tepšić.


17:48


Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika omogućit će da roditelji plaćaju produženi boravak u školama manje, ako im više djece pohađa ovaj program. Željko Raguž je rekao kako ovo sad mogu koristiti samo blizanci i trojke, a da bi trebalo povezati Vrtiće i škole, pa onda davati popuste. Jelka Tepšić je kazala kako će se 2020. produženi boravak produžiti na 3. i 4. razred pa će ove mjere biti učinkovitije. Odluka je prihvaćena većinom glasova.


17:33


Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini izazvalo je raspravu. Ljubo Nikolić je prigovorio potrošnji struje na javnu rasvjetu i rijetkom čišćenju oborniske odvodnje u Mokošici. S njim se složio i Marko Potrebica, koji je kazao kako za svake kiše gradonačelnikov stan poplavi. Pročelnik Đuro Butigan kazao je kako se slivnici redovito čiste. Šimac Bonačić kazala je kako je za javne površine povećano za 400 000 kuna, a lani čak za 10 milijuna kuna. Prigovorila je stavkama iz prošle godine koje nisu ispunjene. Prijedlog je nakon kraće rasprave prihvaćen.


17:29


Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o trošenju djela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini jednoglasno je prihvaćen. 
Prijedlog odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, izlaže zamjenica Jelka Tepšić. Riječ je o usklađivanju s novim zakonom, navažnije izmjene su jedinstveno povjerenstvo za sve javne pozive, pa potom i registar projekata kojim će se oni detaljno pratiti. Odluka je prihvaćena.


17:10


Tatjana Šimac Bonačić je pitala može li se produžiti period zabrane te je predložila da se kazne stupnjuju po broju prekršaja. Pročelnik Uršić joj je odgovorio kako je u odluci upravo tako. Terezina Orlić je pozdravila Odluku, koja je donesena u razgovoru s građevinarima. "Ovdje se ne radi o građevinskom lobiju, nego o građevinskom lobiju koji zapošljava 2000 ljudi. Ako se produži zabrana ovaj sektor više neće niti raditi. Svi živimo od turizma, ali moraju postojati i druge grane gospodarstva. Pozdravljam ovu odluku", zaključila je Orlić. Odluka je prihvaćena većinom uz jedan glas protiv i dva suzdržana.


17:00


"Ne znam je li vi razumijete sukob aktivnosti između turizma i gradnje. Zašto mi produžujemo sezonu? Dođe čovjek u proljeće na Lopud, traži mir i tišinu, a njemu svaki dan u 7 ujutro počne pikamer cijeli dan radit. On me pita zašto mi tjeramo goste? Nemojmo biti licemjerni", kazao je u raspravi Vido Bogdanović. Na to mu je odgovorio Marko Potrebica, kazavši kako i građevinari moraju podijeliti plaće. "Na Studentskom centru nemamo niti jednog radnika koji razumije hrvatski. Moramo paziti da nam u Gradu ostane i drugih radnika osim u turizmu", kazao je Potrebica. Bogdanović je kazao kako se može radit u skladu s turizmom, a ne da građevinari maltertiraju turiste.


16:55


Usvojena je odluka o izboru službenog dimnjačara, kao i o vrijednosti boda za visinu komunalne naknade. Rasprava se razvila oko Prijedloga odluke o zabrani građevinskih radova u sezoni. Ljubo Nikolić je prigovorio kazavši kako bi zbog produženja sezone trebalo produžiti i razdoblje zabrane, a obzirom na turističku orijentaciju Grada predložio je da se u krugu od 200 metara od hotela zabrani gradnja. Pročelnik Zlatko Uršić odgovorio je kako je odluka u skladu sa zakonom i Odlukom o komunalnom redu, a kazao je kako je praktično cijeli grad apartman i kako po toj logici ovu odluku uopće ne treba donositi.


16:50


Grad Dubrovnik mijenja odluku o zaduženju, koju je već donio, a zbog odgađanja uređenja infrastrukture za  Solitudo, a smanjuje se iznos za nadogradnju vrtića Palčica, jer su sredstva došla iz drugih izvora. Odluka je prihvaćena.


16:39


Nakon poduže pauze uz 15 glasova za usvojen je rebalans proračuna za 2018. godinu, kao i izvršenje istog rebalansa.


16:34


"Prošla Vlada i gradska uprava izdali su dubrovačke interese. Dali su koncesiju za luku i koncesiju za marinu, znamo kojim ljudima, a zakinuli su naše domaće tvrtke. I sada je svaka odluka na Vladi", kazao je u raspravi Bogdanović. Zahvalio mu je na isticanju činjenica Blaž Pezo, koji je pitao Nikolića što on misli da je interes Grada. Nikolić je kazao kako smata da Lukom treba upravljati Grad, a da nije siguran da Pezo i HDZ misle isto. Blaž Pezo je kazao kako je njegova uloga u Lučkoj upravi ulagati novac u operativnu obalu Batahovina 2, nakon koje će se graditi terminal. I terminal će biti dio projekta Respect the City", kazao je Pezo.


16:30


Hoće li Željko Raguž biti u sukobu interesa, ako Grad postane većinski vlasnik Luke Dubrovnik? Pitao je Ljubo Nikolić. Gradonačelnik mu je odgovorio kako Grad kupuje dioničko društvo, koje usprkos vlasničkom udjelu ne postaje javno poduzeće. "Jedno s drugim nema veze. Luka će se moći javiti na natječaj za budući terminal. Kupnja dionica neće im biti zapreka", rekao je Franković.


16:23


Libertas treba biti brži, jednostavniji i ići na ruku građanima. Nije UBER kriv baš za sve gubitke Libertasa, odgovorio je gradonačelnik na pitanje Mara Kristića. Kazao je kako je Libertas preveo u ovoj sezoni puno manje ljudi nego lani. Najavio je prodaju karata na kartomatima, a da vozači više neće biti blagajnici. "Dobro je što je Ministarstvo objavio natječaj za EU fondove za nabavu kartomata. Tako da smo spremni za to. Zakon o komunalnom gospodarstvu omogućio je Libertasu da se bavi komercijanim djelatnostima. Za sezonu 2020. Libertas će kupiti električne harmonike autobuse za shutle bus Gruž-Pile. Obzirom na izvrsnu suradnju s CLIA-om, možemo riješiti promet i gužve", kazao je Franković.


16:18


Mara Kristića zanima koliko se ove godine planira utrošiti u Zimski festival. Pozdravio je kupnju dionica Luke. Dodao je kako će se prava rasprava voditi prilikom donošenja proračuna za 2019. u kojoj se događaju stvarno veliki i važni projekti kao što je Lapadska obala, azil, sanacija Grabovice...


16:06


Ljubo Nikolić (SJG) osvrnuo se na "mantre". "Digitalizacija će donijeti više problema, ako se ne pripreme ljudi. Vi kao vođa morate nam dati što će nama građanima donijeti taj proces. Rast broja zaposlenih ne mora značiti loše upravljanje. Ako su to kvalitetni ljudi građani će dobiti kvalitetniju uslugu, a ako već sad ne znate tko je učinkovit, a tko kasni, neće Vam nikakav program pomoć", kazao je Nikolić. Gradonačelnk mu je odgovorio kako se na sudu važu samo papiri i dokazi. Naglasio je kako se vidi u Gradu veći protok ljudi, ali i veća učinkovitost. Što je pozitivno. Nabrojio je projekte koji su stajali godinama, a sad se kreću. Posebno je pohvalio službu javne nabave, koja o sada nije imala niti jedan neuspjeh, odnosno poništen proces. Dodao je kako neće zaposliti nikoga da gleda u nebo i da su svi službenici sluge naših građana. 


15:52


Jadran Barač (SDP) kazao je kako je gradonačelnik inzistirao na racionalizaciji i digitalizaciji javne uprave. "Svi gradovi gledaju ići u smanjenje rashoda, no po svemu sudeći meni se čini da ova vlast radi suprotno i zato nećemo podržati ovaj proračun", kazao je vijećnik. Gradnačelnik mu je odgovorio kako nisu smanjenje stavke za informatizaciju, već je iznos povećan za oko 300 000 kuna. Istaknuo je kako se slaže s njim da će informatizacija olakšati učinkovitost. Imat ćemo kontrolu nad učinkovitosti javne uprave. Novozaposleni nisu zaposleni da gledaju u nebo, a oni koji ne budu učinkoviti bit će suvišni", kazao je Franković.


15:42


"Ne trebamo ulaziti u detalje sada, neka ljudi naprave istraživanja i neka nam prezentiraju. A što se tiče projekta "Respect the City" on obuhvaća mnoge male i velike projekte, a postoji velika mogućnost je da će se taj projekt sufinancirati iz europskih fondova", odgovorio je gradonačelnik. Bogdanović je dao primjer o studiji hlađenja grada morskom vodom. "Oni su došli i predstavljali i nisu znali odgovoriti na nijedno pitanje. Napravili su studiju, naplatili i od toga ništa", kazao je vijećnik HSS-a. 


15:33


"Proračun se stalno mijenja, ali takvo nakm je stanje u državi i u Europi. To je normalno. Javio sam se za raspravu jer je gradonačelnik govorio o Gružu, jer ja tamo živim. Nekako mi ova najava izgleda bombastično jer imamo i GUP i Prostorni plan i okvire ponašanja. Možemo nasut i valu na Batali, ali mislim da je ovo malo neozbiljno. Mislim da je jednom potrebno napraviti stvari u dogovoru. Amo se sve prvo dogovorit, a onda neka neki tamo Pero crta. Kako je Gruž u Respect the City? Taj se izraz pretvorio u dubrovačku mantru, sve je postalo Respect the City", kazao je u raspravi Vido Bogdanović.


15:28


Gradonačelnik je izdvojio još tri amandmana, jedan koji je pomoć Općin Ravno za izgradnju kanalizacije na Ivanici, kao i pomoć Biskupiji u gradnji Župnog dvora u Zatonu. Također Grad Dubrovnik kupit će za oko 2 milijuna kuna 7 posto dionica Luke Dubrovnik, čime bi Grad postao  vlasnik kontrolnog paketa ove tvrtke.


15:22


Rebalans Proračuna za 2018. smanjuje prihode sa 725 na 709 tisuća kuna. Smanjanja se odnose na smanjenje prihoda od poreza na tvrtke, koji su ukinuti, kao i od poreza na imovinu, od pomoći iz inozemstva. A 21 381 000 kuna smanjuju se pomoći iz EU, i to za Lazarete, koji se neće završiti u ovoj, nego u slijedećoj godini. Smanjuje se i iznos za sanaciju Grabovice, koja će se sanirati slijedeće godine i to iz Fonda za zaštitu okoliša. "Amandmani su vezani uz projekte, izdvojio bih tri koja se odnose na pripremu projektnu dokumentaciju za buduću sjednicu Vlade, prije svega 250 000 kuna za dokumentaciju uređenja Gruža i izgradnju tunela, kroz postojeću cestu, koja bi se pretvorila u šetnicu. S time ćemo sklopiti Lapadsku obalu i Garažu kraj place i garažu iza OTP banke. Što bi se moglo financirati iz EU fondova.Zato nam je važna ova dokumentacija. Radi se o velikim sredstvima to je oko 100 milijuna kuna", istaknuo je gradonačelnik u izlaganju rebalansa.


15:19


Nakon polusatne pauze i tek dvije završene od ukupno 40 točaka, sjednica Gradskog vijeća se nastavlja. Tijekom pauze na Prijedlog rebalansa proračuna stigllo je 8 amandmana na rebalans. Odbor za proračun ih je prihvatio te su uključeni u amandman. Izvijestio je predsjednik Vijeća Marko Potrebica.


15:09


Vijećnica Čale-Mratović usporedila je izvješća bivše i aktualne gradske uprave. "Kad ih se tako uporedi oni su li-la." Zanima je zašto nisu uplaćena za sredstva za prekomjerno korištenje prometnice, zašto nisu, te hoće li biti, a pitala je i što je s uplatom naknade za žičaru. "Koliko se sjećam zbog tog pitanje je padala gradska vlast." Uz to smatra da je izvješće Upravnog odbora za EU fondove napisao netko tko se očito ne želi prezentirati u dobrom svjetlu, te je pobrajali niz projekata koji nisu realiziran. "U trenutku kad potpišemo ugovor za sva sredstva, nitko nam ne doznači 80 milijuna kuna, nego nam na osnovnu troškovnika, odnosno računa, doznačuju sredstva po planu potrošnje. Sami financiramo početak, a oni nas onda prate. Svi projekti koje ste nabrojali su u realizaciji. To sve ide u određenim vremenskim terminima." Čale- Maratović je kazala da je izvješče o radu, izvješće o svemu što se napravilo i o sredstvima koja su utrošena. Blaž Pezo je replicirao gradonačelniku. "Čudim se uopće kako imate živaca odgovarati ljudima koji nisu ni kune povukli iz EU fondova". Točka dnevnog reda je usvojena, te je određena stanka od pola sata.


14:27


"Upravo je izvršenje rashoda bitno za kvalitetu života naših sugrađana.Kad govorimo o upravnim odjelima, onda je Kulturna četvrt Lazareti potrošila samo 4 posto, također Upravni odjela za građenja potrošio je sve 5 posto od predviđenog" kazala je Šimac-Bonačić te dodala da izvršenja govore kako smo nešto planirali. "Postoje objektivni razloga zbog čega izvršenje nije došlo do predviđenih 50 posto, upitno je planiranje. " Grad nije privatna tvrtka. Proračun za 2019. će biti puno realniji, u projekcijama će predvidjeti stvarno trošenje. Što se tiče Lazareta nosio se ukupan iznos sredstava, taj projekt je trebao biti gotov do 12. mjeseca, no pronašli su arheološko nalazište i radovi su stali, završetak cijele obnove očekuje se tek krajem svibnja. Nije nam dopušteno da se projekt prolongira i zato smo krenuli u nabavu sve potrebne opreme, koji će se ove godine kupiti i uskladištiti" kazao je u odgovoru gradonačelnik. Tatjana Šimac Bonačić, kazala je kako joj je jasno da se dio sredstava mora nositi zbog javne nabave. 


14:17


Barač je usporedio Varaždin i Dubrovnik, te kazao da Varaždin ima stotinjak zaposlenih. "Grad Dubrovnik ima 42 tisuće stanovnika, ali punih 6 mjeseci, imamo još 50 tisuća stanovnika kad se zbroje hotelski smsještaj i apartmani. Naša infrastruktura je građena da podnese 42 tisuće kuna, a ne 90." Gradonačelnik je kazao da je nedavno pričao s varaždinskim gradonačelnikom Čehokom, te da iako imaju proračun od 250 milijuna kuna bogatiji su od Dubrovnika jer su riješena mnoga infrastukturna pitanje od vode, odlaganja smeća, do jednosmjesnke nastave, a mi to sve moramo riješiti sa. "Dubrovnik može stati uz bok Rijeci i Splitu."


14:09


"Sukladno s rebalansom, radimo i na Proračunu za 2019. Od nekih projekata ćemo do 2020. godine morati odustati, jer nemamo novca za sve. Prije mjesec dana smo krenuli s rekonstrukcijom dvorane OŠ Lapad, a trebamo nam je 2 milijuna kuna koje nismo imali u tom trenutku. Uspjeli smo rješiti problem i od države dobiti te novce, ali da nije bilo građevinske dozvole ne bi uspjeli prikupiti sredstava" kazao je gradonačelnik. Za repliku se javio Jadran Barač (SDP) koji smatra da nije korektno pravdati broj novih zaposlenika novim prihodima. "Trebamo se uspoređivati s drugom gradovima koji imaju sličan broj stanovnika, a racionalizirajju svoju upravo. Imali smo na raspologanju DURU i DUNEU, jačom kordinacijom mogli su oni povlačiti sredstva iz EU fondova, a ne da se osnuje Upravni odjela za povlačenje tih sredstava". Gradonačelnik je kazao da gradovi za sličnim brojem stanovnika nemaju toliku potrebu za komunalnim redarima, a zahvalio se i ravnateljici DURA-e, koja je podigla tu tvrtku s ruba propasti. "Uskoro će početi vraćati i pozajmnicu Gradu. Nedavno mi je ravnateljica rekla da će izgubiti određene poslove jer nemaju dovoljno ljudi, pa smo tako odobrili dva zapošljavanja na određeno vrijeme" kazao je gradonačelnik te dodao da će do 2021. Grad povući 700 milijuna kuna.


14:05


"Stalno govorimo o kučkima, ali ne govorimo o ljudima. Što je s ljudima koji su u Visu 2? Svaka čast ljudima koje se bave kučkima ali moramo sve svesti u realne okvire" kazao je Riki Rossetti (Dustra). Gradonačelnik je kazao da je u Gradu zaposleno na današnji dan zaposelno 267 zaposlenika i službenika. "Kako ja osim samog broja zaposlenika volim govorit i o prihodima, sam troška ljudi u ukupnom Proračunu je za 14 posto manji nego 2016. Razlog tome je povećanje prihoda. Upravni odjela za EU projekte je glavni generator prihoda u Gradu. Vjerujem da ćemo na kraju sve uspjeti izbalansirati i da ćemo doći do idealnog broja od 200 zaposlenika" kazao je gradonačelnik. Nikolić je kazao da Franković počinje liči na svog prethodnika. "Ne spominjite profitabilnost, troškovi su se povećali jer je više zaposlenika, uspjeh se mjeri temeljm profita već na kvalitetu usluge koja se pruža građanima."


13:57


Pročelnica Tokić se osvrnula na šetnicu Nika i Meda Pucića te kazala kako su radovi započeli prije mjesec dana. "Radovi se odnose na postavljanje nedovršenih rukohvata i postavljanje podzida oko Hotela More. Većinom su to ručni i kamenarski radovi, bez upotrebe mehanizacije. Pročelnica je kazala da je u tijeku i izmjena projekta o uređenju šetnice prema Hotelu Kompas jer je taj dio projekta zadire u pomorsko dobro. "Preostali iznos i izmjena projektna dokumentacije prebačena je u narednu godinu. Ukupni završetak radova planira se 2019." Nikolić je replicirao da se će onda ove godine dovršiti samo ograda koja košta 500 tisuća kuna. " A što je s rasvjetom" zapitao je Nikolić. Tokić je odgovorila da je rasvjeta uključena u izmjene projekta, te da će u postojeće bužire postaviti rasvjeta, a da će se na dijelu šetnice do Kompasa postaviti stupna rasvjeta. "Zidići su potrebni da bi spriječavali dolazak zemlje na samu šetnicu" zaključila je Tokić.


13:51


"Na jednoj od idućih sjednica možemo predstaviti što smo do sad napravili sa sustavom rashoda i prihoda. Izvještaje će u budućnosti biti lako napraviti, trebat će ih samo isprintati za određeno razdoblje. A što se tiče mog stava o Društvu za zaštitu životinja, ja nisam tu da osjećam, nego da radim. Rekao sam im da za sve zazovu gospodina Tabaka iz Sanitata koji im pomaže riješavati probleme. Nekad mi se čini da se tekstovi priređivaju tako da se Grad pet do podne pita jesmo li voljni pomoć, i prije nego što mi stignemo odgovorit u javnost izađu članci da Grad nije voljan pomoć. Smatram da sam neopravdano bio napadnut" odgovorio je gradonačelnik te dodao da kad su predstavnici Društva rekli da hrana ne valja, poslali smo hranu ponovno na analizu koja je dokazala da je hrana dobra, ali da je Grad isto kupio novu hranu za pse na Žarkovici.


13:45


Ljubo Nikolić (SJG) molim Upravne odjela Grada za izvješća za projekte rade jednobrazno, a postavio je pitanje o uređenju Šetnice Nika i Meda Pucića. "U što će se utoršiti 800 tisuća kuna i što će se konkretno napraviti u ovoj godini i do kad će se radovi završiti. Mislim da bi bilo konkretno da se u ovakvim izvještajima navedu i poslovni rezultati Grada. Zašto se jasno ne napiše koliko Grad ima zaposlenih i kako su se oni educirali." Referirao se i na stav gradonačelnika o Društvo za zaštitu životinja. "Dobili su mnogi manje novaca ove godine nego što ste vi rekli. Najbolje je pokazati se kao dobar vođa u kriznim situacijama. Pođite sad na Žarkovicu kad je situacija katastrofalna."


13:40


"Od 7 milijuna potraživanja prema Agrokoru većina nam je priznata, a manji dio nije priznat. Podnijeli smo tužbu, i napravili sve što smo zakonski mogli" kazala je pročelnica. Maro Kristić (MOST) kazao da kako smatra da je nekad angažiranje drugih tvrtki za naplaćivanje dugova. "Smatram da bi se unutar svakog Upravnog odjela Grada mogli pronaći zaposlenici koji bi pripremali ovrhe, a ne da se troše silni novci na plaćanje vanjskih suradnika.


13:34


U prvom polugodištu 2018. planirani prihodi su bili planirani. Rashodi su pratili prihode, kazao je gradonačelnik te otvorio pitanja. Maro Kristić ukazao je kako prema građanima nije pravedno da angažiranje vanjskih pravnih stručnjaka. "To bi trebalo biti praksa kad je riječ o nekim složenim dugovanjima. Mi angažiramo te stručnjake da rješavaju ovrhe naših građana, a onda dalje oni plaćaju i račun i tog pravnog stručnjaka. Time topimo one koji imaju financijskih problema", kazao je Kristić i rekao da ima dovoljno pravnika koji su već zaposleni i to mogu raditi. Pitao je da mu se pojasni dio oko Agrokora i nedostajućih parkirnih mjesta, koje grad nije uspio naplatiti  može li se to kompenzirati. Pitao je i za dionice, koje Grad ima u brojnim tvrtkama u stečaju i dr.


13:26


Marina Vučković Matić (HNS) pitala je kad se gradonačelnik zadnji put prošetao Novom Mokošicom i je li vidio fašističke natpise, koje gledaju djeca. Pitala je ima li Grad plan B za Azil. Gradonačelnik je kazao kako postoji i plan B za Azil. Za Mokošicu je kazao da se često šeta kroz Mokošicu i da često sretne i vijećicu, a kako će čišćenje zidova biti češće.


13:19


"Moram priznat da ni sam nisam znao kako to funkcionira. Procjeniteljsko tijelo je neovisno o gradu tu ima nekih 15-ak procjena koje čekaju, a članovi su odasvud, a kako je proces novi jer je i Zakon novi, stalno nam traže neke nove papire. Učimo se svi skupa. Nedavno nam je bila inspekcija koja nam je dala naputke. Ovo danas je prva procjena koja je prošla. Uzeli smo i procjenitelje iz Splita jer imamo veliki broj zahtjeva, a malo procjenitelja. Vjerujem da će ići brzo kad se uhodamo", odgovorio je Franković. 


13:15


Matija Čale Mratović je pitala može li se kad je riječ o slijepima uvesti nove tehnologije koje bi im omogućile da odašiljačem u štapu aktiviraju semafor? Pitala je i koliko i zašto jako dugo traje procjena nekretnina u Gradu Dubrovniku? Gradonačelnik je kazao kako će testirati nove semafore u Lapadu tijekom zime.


13:11


"Bazen u Gružu u idućoj godini ide u rekonstrukciju, zajedno s hotelom Stadion. Bit će tamo i muzej vaterpola i plivanja, a mislim da će s tamo naći i mjesta za udruge za mlade. Hostel će ići u koncesiju. Vjerujem da će nakon radova ova zgrada biti reprezentativna, a ne ružno pače, kao do sad", odgovorio je na pitanje Željka Raguža , gradonačelnik.


13:09


Gruž će se rješavati u sklopu projekta "Respect the City", odgovorila je zamjenica Orlanda Tokić vijećnici Patriciji Mage Vidak na pitanje. Kazala je kako će se prvo napraviti analize, kako bi se promet izmjestio i napravila jedna nova urbana zona. "Oko sv. Vlaha ćemo predstaviti projekt, koji ćemo prijaviti na EU fondove. Ono što možemo je povezati ulice u Gružu i omogućiti pokoje parkirno mjesto. U zemljište privatnih osoba ne možemo se petljati. Plato u Ulici Stjepana Cvijića iskoristit će se da se tamo napravi još jedan plato s 50-ak parkirnih mjesta", kazala je Tokić.


13:05


O zaštićenim najmoprimcima, koji će ostati bez stambenog prostora, gradonačelnik je kazao kako se oni mogu prijaviti na natječaj za gradske stanove, kao i svi drugi građani.


13:00


Vido Bogdanović (HSS) pitao je u ime zaštićenih najmoprimaca, može li grad nekako pomoći ljudima koji će zbog novog Zakona ostati na cesti, a stariji su ljudi? Prenio je pitanje jednog sugrađanina, koji uvijek prati Vijeće, koji je pitao, može li se malo govoriti o nečemu što je dobro napravljeno, a ne samo loše stvari?


12:58


- Bokeljska ulica uskoro će dobiti novi asfalt i uskoro će biti uknjižena kao gradsko vlasništvo, a dobit će i novu javnu rasvjetu, odgovorio je na pitanje vijećnice Šimac - Bonačić gradonačelnik. Šimac - Bonačić kazala je kako je građanski odgoj borba protiv nasilja i da će SDP na slijedećoj sjednici podnijeti prijedlog za uvođenje ovog predmeta u dubrovačkim školama.


12:55


Tatjanu Šimac Bonačić (SDP) pitala je što će se napraviti s porastom vršnjačkog nasilja među djecom i hoće li se opet osnovati Vijeće za prevenciju kriminaliteta? Franković odgovarao kako je vršnjačko nasilje u porastu i da je to konstanta. "Ne znam što s događa, ali imamo toliko devijantnih ponašanja djece po pitanju huliganstva, a Mokošica je najgori primjer toga. Pitam se gdje su roditelji te djece i što oni rade? To su djeca u osnovnoj školi, a što će s njima biti dalje? Razgovarat ćemo s ravnateljicama, napravit ćemo radu grupu koja će se s tim baviti. Uključit ćemo Centar i Policiju", odgovorio je gradonačelnik.


12:52


Jadran Barač (SDP) pitao je što je s Azilom za nezbrinute životinje. Franković je kazao kako je natječaj poništen jer niti jedna lokacija nije bila adekvatna, a dodao je da će za 10-ak dana imati dobre vijesti. "Našli smo slučajno dvije lokacije, koje su potpuno opremljene, a nisu blizu ničega. Tako da odmah možemo početi s gradnjom. I opet kažem da je to moj do sad najveći neuspjeh. Proziva nas se da ne pomažemo Azil, ali mi smo ove godine sufinancirali hranu i kastraciju. Uložili smo u kućice i ograde prošle godine za 100 000 kuna, platili dugove za hranu. Nas nitko nije pitao za pomoć, nakon oluje, ali nas nitko nije ni pitao. Mi smo tu, samo treba pitati", kazao je gradonačelnik te je dodao da mu nisu jasni neosnovani napadi pojedinaca.


12:43


Gradonačelnik je kazao kako česticu na koju se planira postaviti trafika u Zlatnom potoku izvlastiti s nepostojećeg poduzeća HTP Dubrovnik i kad to završi butiga dolazi za mjesec, dva. Za stijene je kazao kako se radi veliki projekt uklanjanja stijena sa Srđa zajedno s Hrvatskim cestama. Za garažu je odgovorio kako se počelo s pripremom dokumentacije. "Mislim da prije svega mi sami moramo prvi početi poštovati grad. S komunalnim redarima imamo problema jer nam se na natječaj od pet traženih javi jedan čovjek. Isto je i s prometnim redarima. Nisu im plaće velike, a posao je težak. 


12:35


Ljubo Nikolić (SJG) prenio je pitanje građana Zlatnog potoka, koji su pitali što se može napraviti u njihovom kvartu s uklanjanjem stijena poviše naselja, izgradnjom garaže i postavljanjem kioska, a sve u sklopu programa Respect the City. "Građani povijesne jezgre pitaju može li se uvesti noćna smjena komunalnih redara u sezoni, javno objavljivanje prekršaja, zapošljavanje više ljudi, a sve kako bi komunalni redari bili učinkoviti", pitao je Nikolić.


12:31


- Koliko mi je poznato Marina ima dio A i dio B, do tog dijela B ne može doći infrastruktura. Mi smo na tehničkom prijemu dijela A dali primjedbe u svezi parkinga i prometa, oni će to ispraviti i vjerojatno dobiti uporabnu dozvolu. Što se tiče vizualnog izgleda ne možemo ništa jer su dobili građevinsku dozvolu. Mi ćemo vjerojatno tijekom slijedeće godine početi s prvom fazom do ulaza u Marinu, s rekonstrukcijom Lapadske obale, a onda ide druga faza. Negativno smo odgovorili na njihov zahtjev da im produžimo koncesiju parkinga. Dozvola im ističe 31. prosinca i do tada trebaju urediti površinu i vratiti građanima. Ta cijela priča je roman, koji je mogao završiti sretnije i ljepše, ali sad smo tu gdje jesmo. Vidjet ćemo što će budućnost donijeti", odgovorio je gradonačelnik.


12:27


U Zagrebu je 10. srpnja 2017. Vlada donijela izmjene kojima je produžen rok tvrtki Laguna Trade s 3 na 4 godine za uporabnu dozvolu, a zbog nemogućnosti pristupa infrastrukturi zbog neadekvatnog pristupa obali. Jučer pak saznajemo da je tehnički pregled izvršen i da je izdana uporabna dozvola. Molim da mi odgovorite je li to istina i kakva je u ovome uoga rada Dubrovnika, pitao je Maro Kristić.


12:21


Riki Rosseti (DUSTRA) pitao je što će Grad napraviti s prolazom od Batahovine do Gruža, kojim prolaze brojni turisti s malih kruzera, jer se tim prolazom ne bavi nitko, a taj prolaz nije baš siguran ni adekvatno uređen. Gradonačelnik je odgovorio da do sad nije bio upoznat s tim problemom, ali da će tijekom sljedećih tjedana nešto napraviti.


12:18


KOMENTARI / Komentiraj
   
Članak još nema komentara. Napišite svoje mišljenje!
Filtriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


DubrovnikTV.netMali oglasi

PREDAJTE OGLAS   SVI OGLASI

Komentari


Kolumne
 

dubrovniktv.net


infocentar


durote


facebook  twitter  YouTube  YouTube
  
       

/ Registracija