POLITIKA
24.08.2017 u 19:07

Sazvana nova sjednica Gradskog vijeća, o čemu će vijećnici raspravljati?

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak, 31. kolovoza s početkom u 16 sati, a među 18 točaka dnevnog reda koliko je najavljeno, raspravljat će se i o Prijedlogu odluke o donošenju koncepta Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika. Cjeloviti dnevni red donosimo u nastavku. 


komentara  0

D n e v n i  r e d

1.      Vijećnička pitanja.

2.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o radu.

3.      Prijedlog odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

4.      Prijedlog odluke o donošenju koncepta Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika.

5.      Prijedlog odluke izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stambenog naselja Solitudo“.

6.      Prijedlog odluke o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika.

7.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

8.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osiguravanje sredstava Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA d.o.o. i sklapanje ugovora o pozajmici

9.      Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu.

10.  Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora – održavanje javne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje.

11.  Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora – održavanje javne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje.

12.  Prijedlog zaključka kojim se spomenički kompleks Lazaret povjerava na upravljanje i gospodarenje trgovačkom društvu Dubrovačka baština d.o.o., kojemu je osnivač Grad Dubrovnik na razdoblje do 31.12.2019. godine.

13.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje, upravljanje i održavanje bez naknade sa društvom Dubrovačka baština d.o.o.

14.  Prijedlog rješenja o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje bez plaćanja naknade za čest. zgr. 936 k. o. Dubrovnik na adresi Ilije Sarake br.7.

15.  Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

16.  Izvješće o aktivnostima na izgradnji groblja Dubac.

17.  Izvješće o stanju projekta Izgradnja crpne stanice sa uređajem za pročišćavanje pitke vode u Komolcu.

18.  Izvješće o stanju pripreme projekta Aglomeracije Dubrovnik za prijavu na EU fondove.

Sjednica započinje u 16 sati, a moći će se pratiti izravno na našoj internetskoj televiziji - www.dubrovnikTV.net
 


dubrovniknet team

KOMENTARI / Komentiraj
   
Članak još nema komentara. Napišite svoje mišljenje!
Filtriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Mali oglasi

PREDAJTE OGLAS   SVI OGLASI

Komentari


Kolumne 

dubrovniktv.net


infocentar


durote


facebook  twitter  YouTube  YouTube
  
       

/ Registracija